Author Archive

Dziecko doświadcza uczuć depresyjnych

Najważniejszą metodą, za pomocą której dziecko pokonuje swe stany żałoby, jest według mnie badanie rzeczywistości ten proces jednakże, jak podkreśla Freud, jest częścią „pracy żałoby”.

W moim artykule Wkład do psychogenezy stanów maniakalno- -depresyjnych (A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States) Read the rest of this entry »

Neobiolodzy

Omawiane tu podejście psychoanalityczne jednak nie w pełni nas satysfakcjonuje zarówno w planie diagnostycznym, jak i w tym wszystkim, co dotyczy strategii terapeutycznej. Trudność diagnostyczna. Choddzi tu o wyróżnienie wśród całej zbiorowości posępnych, agresywnych lub aspołecznych dorastających młodych ludzi, tych, Read the rest of this entry »

Pogląd Ladame’a na temat prób samobójczych

Nie odnotowaliśmy w ogóle pośród nich przypadków depresji, wymagających zastosowania chemioterapii, natomiast wielu spośród tych młodych ludzi charakteryzowała nerwicowa postawa, jaskrawe aspołeczne i psychopatyczne zachowania, niedostatek dojrzałości i rozwoju. Zawsze podzielałem pogląd Ladame’a odnośnie prób Read the rest of this entry »

Poglądy Freuda

We wcześniejszej części tego artykułu odwołuję się do triumfu jako części pozycji maniakalnej w rozwoju niemowlęcym. Dziecięce życzenia śmierci wobec rodziców, braci i sióstr są właściwie zawsze spełnione, gdy umiera kochana osoba, ponnieważ z konieczności do pewnego stopnia reprezentuje ona najwcześniejsze ważne postaci i dlatego przejmuje część uczuć należących do nich. Tak więc jej śmierć, jakkolwiek wstrząsającą z Read the rest of this entry »

Jednostka przeżywająca żałobę

Jej własne wczesne fantazje agresywne o tym, by pozbawić matkę dzieci wzbudziły lęki i uczucie bycia ukaraną, które wzmocniły ambiwalencję i doprowadziły do nienawiści i nieufności wobec innych. Wzmocnienie uczuć prześladowania w stanie żałoby jest tym bardziej bolesne, że przyjazne relacje z ludźmi, które mogłyby być w tej chwili tak pomocne, zostają zakłócone w efekcie wzrostu ambiwalencji i Read the rest of this entry »

Treść psychoanalityczna i warunki ekonomiczne cz. II

Podchodząc do melancholii z topograficznego punktu widzenia nie pytaliśmy, w ramach jakich systemów psychologicznych przebiega proces melancholii. Jaka część procesów chorobowych związana jest z porzuconymi nieświadomymi kateksjami obiektalnymi, a jaka z ich substytutem w Ego, poprzez identyfikację?

Szybka i prosta Read the rest of this entry »

Najważniejsza rana narcystyczna psychoterapeuty

W krańcowym przypadku stan depresji, w którym znalazł się terapeuta, stać się może sam w sobie źródłem urazu, na przykład wówczas, gdy leczący nie akceptuje utraty (np. kompetencji) i nie jest w stanie przeżyć żałoby po niej. W tym kontekście można wskazać na jedną z ważniejszych ran narcystycznych psychoterapeuty. Powstaje ona Read the rest of this entry »

Freud w związku z depresją

Stan depresyjny objawia się wówczas przede wszystkim tym, że materiał analityczny nie może już być opracowany i całościowo interpretowany w relacji przeniesienie – przeciwprzeniesienie. Podobnie jak André Haynal (1977) mówi o wycofaniu reprezentacji obiektów, tak terapeuta depresyjny cierpi na zubożenie uczuć i wyobraźni. Staje Read the rest of this entry »

Zatrucie alkoholowe

Widzimy to obserwując w przypadkach „normalnej” manii stany radości, uniesienia lub triumfu składające się na obraz manii i zależne od tych samych warunków ekonomicznych. Stany te pojawiają się w sytuacji, gdy ogromny i długotrwały wydatek energii psychicznej staje się zbędny, niepotrzebny energia ta może być teraz Read the rest of this entry »

Wszystkie części Ego

Wyjaśniliśmy już, że proces żałoby wymaga czasu, aby przeprowadzić szczegółowe testowanie rzeczywistości, i że po zakończeniu tego procesu Ego uwalnia swoje libido z utraconego obiektu. Można sobie wyobrazić, że w czasie procesu melancholii Ego jest pochłonięte podobną „pracą”, choć w tym wypadku nie mamy wglądu w ekonomię tego Read the rest of this entry »

Melancholia a Ego

Sadyzm ten rozwiązuje zagadkę samobójczych tendencji, które sprawiają, że melancholia jest tak frapującym zaburzeniem – i jednocześnie tak niebezpiecznym. Tak ogromna jest miłość własna Ego – miłość, którą poznaliśmy jako pierwotny stan, z którego bierze początek życie popędowe, i tak wielka jest ilość Read the rest of this entry »

Depresja dziecięca w typowej formie

Stosuje się tu przede wszystkim chlomipraminę (lek z grupy imipraminy) w dawce 2 mg/kg dziennie. Jest to dawkowanie nieco mniejsze niż w przypadku leczenia moczenia bezwiednego, w którym lek ten jest dość dobrze tolerowany. Według M. Dugasa, mającego duże doświadczenie w tym zakresie, stosowanie tego leku daje dobre Read the rest of this entry »

Neurotyczna i edypalna wersja separacji

Prace Bowlby’ego poświęcone zjawisku przywiązania przeciwstawiają, i słusznie, to zjawisko żałobie i utracie. Przeżycie żałoby wymaga od jednostki, by zdała sobie sprawę z konsekwencji spowodowanych separacją, będącą koniecznym warunkiem rozwoju.

Freudowskie hipotezy zakładają, że od samego Read the rest of this entry »

Tendencja do lekceważenia symptomów

Zaburzenia apetytu. W każdym jednak przypadku klinicysta powinien starać się odnaleźć elementy syndromu depresyjnego, o ile podejrzewa ewentualność ich występowania. Przypomnijmy, że są one trojakiego rodzaju: 1)zaburzenia nastroju, a szczególnie smutek

-2)poczucie winy i gorszości 3)spowolnienie psychomotoryczne, na które szczególnie ostatnio zwraca się uwagę. Można się więc spodziewać w takim Read the rest of this entry »

Archiwa